top of page

Elindulni a nagyvilágba - 100 éve és ma

Évekkel ezelőtt egy Balassi Bálint utcai kávézóban várakozva kezembe akadt egy könyv. A 19-20. század fordulóján Árvai István a mátrai faluból felkerekedvén családostul Amerikába költözik a jobb megélhetés, gyarapítás ígéretével, hogy az Újvilágban megszerzett vagyonból aztán visszatérve földet vásároljanak a szeretett magyar honban. Csontig hatolt a történet, amit a könyvbe belelapozva sebtében ittam magamba. Akkor még csak egy lebegő terv volt az amerikai költözésünk, hónapokkal utána kezdett kristályosodni, hogy ebből valóság lesz. A könyvespolc mellett kávét kortyolgatva Nórára várakoztam, akinek akkor talán még ennyi sejtelme sem volt a jövőről, ami azóta Amerikába szólította.Photo: own Idén augusztusban, a beutazási mizéria előtt még könnyedebben utazva két hétre a magyar hon felé vettem az irányt. Egy este nagy várakozással szimatoltam egy budapesti könyvesbolt polcait. A maszkon keresztül némileg csökken a könyvválogatás eme csodás élvezeti módja, ám mit sem törődvén ezzel reményekkel telve prezentáltam szépirodalmi listámat az eladónak. Kaliforniai fürj - intéztem felé kérésemet. A gyökerekhez való visszataláláshoz ezt a kivándorlásról szóló írást éreztem a legalkalmasabbnak. Már akkor, évekkel ezelőtt megszólított, éreztem, hogy a mondanivalója mélyebb tartalmat hordozhat számomra. Így került a kezem ügyébe a generációregény első darabja, Ondrok gödre. Minden alkalommal, mielőtt belemélyedtem volna, megillatoztam a lapokat, megcsodáltam a kiadó gondos kezeit. Az első történet a 19. század közepén kezdődik, a következő kötet eseményeinek előzményeit mutatja be. A paraszti létet, mindennapokat, a küzdést, az egyszerűséget, a falusi lét írott és íratlan megkötéseit, a közösség szavát, egy olyan világot, ami sokunk múltját alakította és formálja a mai napig, belülről, immár láthatatlanul. Sok tekintetben megértést és megnyugvást adott, Dédi porosodó szavai és emlékei, amit a nyári konyhában próbált átadni, testet öltöttek. A határban való munka szagai, mezítláb taposni a tarlót, végleg beállni a kemény munka fonalába, mikor letelt a hatosztály. Ellent nem mondani a ház urának, csendben tűrni és csitítgatni az arra rászoruló aprónépet, érzéseket palástolni és összeszorított foggal tenni a dolgunkat, becsülettel. Együtt lélegezni a földdel, az évszakokkal, tudni és ismerni a mívelésének minden csínját-bínját, misére járni, vasárnap húslevest és rántott csirkét készíteni, szakajtóval igyekezni az baromfiudvar felé, érdes kézzel simítani a kalácstésztát. Messzinek tűnik, s mégis oly közel van mindez, hiszen belül él tovább, oda kell néznünk, ha meg akarjuk ismerni. Saját cselekedeteinket, mintáinkat, szavainkat kell megfigyelnünk ahhoz, hogy megértsük az őseinket és rajtuk keresztül önmagunkat. Ez egyben a szabadulás kulcsa is. A változás felé,, hogy béklyóinkból kiszakadva önként döntsünk a sorsunkról és ha úgy tetszik, szeretetből vigyük tovább, ami érték. Ekképpen saját történelmünk vizsgálódása által egy távolabbi, bölcsebb látószöget kínáló perspektívából nézhetünk rá a jelen történéseire, s találhatunk utakat a visszatérő minták felszabadítására. A 100 évvel ezelőtti történet szavai ma is félelmetesen igazak és relevánsak, mikor annyian veszik a sátorfájukat és indulnak útra a nagyvilágba. Megszámlálhatatlan ok és szál vezethet egy ilyen döntéshez, s a végső elhatározás minden alkalommal nehéz. A külhoni lét során a gazdagodás, gyarapodás - ha materializálódik is - elsősorban belül történik. Ez az, ami feszít, ami időnként fájdalommal és nehézséggel jár, ami elől néhanapján könnyebb volna menekülni, s visszatérni oda, ahol még nem lépett ki az ember. Ahol még a nyiladozás, a fejlődés sérüléseinek megtapasztalása nélkül visszafordulhatott volna.


Ám így csak egy érdemes lehetőség marad: végigjárni a lépcsőket, majd kacskaringós úton önmagunkban visszatalálni a kiindulópontra, hogy újfajta értelemmel tekinthessünk valónkra és a világra.


 

Az ihletet adó könyv: Oravecz Imre - Ondrok gödre, A rög gyermekei sorozat első kötete. Megjelent a Magvető Kiadó gondozásában. Kép: moly.hu


 

Czifrus Zsanett, Coach, külföldön élő nőket támogat, hogy önazonos, magabiztos és teljes életet éljenek bárhol is legyenek a világon. Írásait és szolgáltatásait ezen az oldalon találod.コメント


bottom of page